Головна Головна -> Твори -> Сатирична типiзацiя в комедiï I. Карпенка-Карого “Сто тисяч”

Сатирична типiзацiя в комедiï I. Карпенка-Карого “Сто тисяч”I. I. Карпенко-Карий
Ї один iз корифеïв украïнськоï сцени. (Драматична творчiсть I.
Карпенка-Карого
Ї найбiльше досягнення украïнськоï класичноï драматургiï XIX
столiття. Через величезну пiзнавальну та художню цiннiсть його твори вже понад
сторiччя мають неабиякий успiх. “…Цiлiснiсть драматичноï творчостi
Карпенка-Карого,
Ї писав його видатний сучасник Iван Франко,
Ї наповнює нас почуттям подиву його таланту. Обняти такий широкий горизонт,
заселити його таким множеством живих людських типiв мiг тiльки першорядний
поетичний талант… “)
II. “Сто тисяч”
Ї значний крок на шляху творчого зростання.
1. Засудження вад суспiльного життя. (У п’єсi автор вiстря своєï сатири
спрямував проти сiльських глитаïв, пройнятих ненаситною жадобою до
збагачення. Усю увагу Карпенко-Карий зосередив на типовому образi “користолюбця”.
Невдала спроба дешево придбати сто тисяч фальшивих карбованцiв виступає лише як
епiзод, який допомагає глибше розкрити характер персонажiв.)
2. Центральний персонаж комедiï
Ї Герасим Калитка. (Це черствий i запопадливий власник, який над усе любить землю
та намагається ïï придбати якомога бiльше. Жадоба збагачення стала
єдиною всепоглинаючою пристрастю сiльського глитая. Усi вчинки зумовленi цiєю
пристрастю, пiдпорядкованi цiй мрiï. Навiть родиннi почуття в Калитки
притупленi власницькими iнтересами. Таких, як Герасим Калитка, у 80-х роках було
немало, що дало змогу зграям шахраïв оббирати цих заслiплених жадобою
хазяïв.)
3. Примарливе прагнення Бонавентури. (Копач захоплюється заповзятливiстю таких,
як Калитка, “хазяйствених мужикiв”, якi поступово прибирають до своïх рук
землi. Сам вiн теж мрiє розбагатiти, тому i шукає скарб, перекопуючи тонни землi.
Вiн хоче розбагатiти враз, без виснажливоï щоденноï працi.)

4. Своєрiднiсть образу Савки. (Кум Калитки, Савка, теж мрiє про грошi. Заради них
вiн готовий iти в саме пекло, вiддати душу Люциперовi. На Iвана Купала вiн ходив
на роздорiжжя вклонитися Гнату безп’ятому i попросити грошей. Заради збагачення
вiн ладен на все, нiчого не боïться: “Страшно тiльки без грошей,

Ї говорить вiн,
Ї а з грiшми, сказано ж, i чорт не брат”.)
III. Вiдображення реального життя. (Нiчого вигаданого у п’єсi “Сто тисяч” нема.
Все у нiй взято з життя, яке вирувало навколо I. Карпенка-Карого. I персонажiв
було з кого малювати: в селах в тi часи з’явилося багато нових багатiïв, яких
i висмiяв драматург у своïй сатиричнiй комедiï.)

Схожі твори: