Головна Головна -> Твори -> Iсторична романiстика Павла Загребельного як iсторiя людськоï душi

Iсторична романiстика Павла Загребельного як iсторiя людськоï душiПавло Загребельний
Ї письменник загадковий, важко вгадати, чого вiд нього можна чекати завтра, куди
ми, читачi, рушимо слiдом за його нестримною уявою. Кожен знайде Щось для себе у
його великому творчому доробку. Але є тi твори, про якi знають усi без винятку, бо
це розповiдi про наше минуле, про iсторiю нашого народу, Батькiвщину, ïï
синiв i дочок. Саме iсторичнi романи принесли популярнiсть Павлу Загребельному. I
“Диво”, i “Первомiст”, i “Євпраксiя” поставили його в ряд найчитабельнiших
украïнських прозаïкiв. А “Роксолана”, очевидно, побила всi рекорди
популярностi. Саме цей твiр
Ї перший бестселер у повному розумiннi цього слова.
Авторовi хотiлося здiйснити своєрiднi художнi дослiдження народних доль, кожна з
яких не втратила свого значення й сьогоднi. Отож “Диво”
Ї це доля таланту, “Смерть у Києвi”
Ї доля державноï iдеï, “Первомiст”
Ї доля народноï споруди. “Євпраксiя”
Ї роман про долю людини. А що доля людська, надто в трагiчних ïï
вимiрах, найвиразнiше простежується на прикладi жiнки, то й написано роман
“Роксолана” про жiнку, про трагедiю розлуки з рiдною землею, про трагедiю втрати
любовi.
У романi про Настю Лiсовську є i трiумф, i трагедiя цiєï жiнки, є глибокий
аналiз фактiв пiд незвичним кутом зору: як могло статися, що в епоху титанiв,
чиï iмена i сьогоднi з гарячим захватом повторює свiт, як вийшло, що в цiй
епосi не згубилося й не забулося, а прийшло до нас через вiки iм’я
рогатинськоï дiвчинки, яка стала в iсторiï Османськоï Порти поряд
iз султаном Сулейманом Пишним.
Сам Загребельний писав, що у цьому творi є два протилежнi полюси: Роксолана й
Сулейман. Роксолана йде за розумом, а Сулейман за силою. Тiльки думка вивищує нас,
а не простiр i час, яких нам нiколи нi подолати, нi заповнити. У ньому вiдношеннi
Роксолана стоïть вище за Сулеймана, який змагався з простором.

У “Роксоланi” є й тодiшнiй загальноєвропейський контекст, й екзотична iсторiя
Туреччини, i виняткова людська доля, й минуле Украïни в особливо драматичний
для неï момент.
Автор дає зрозумiти, що реальна Роксолана могла багато в чому вiдрiзнятися вiд
тiєï жiнки, яку зображено у романi. Письменник керується загальними
вiдомостями, якi подають хронiки тих часiв. Одна з них стверджує: “Незаперечного
впливу зазнавав султан у своєму гаремi вiд новоï й амбiтноï наложницi
росiйсько-украïнського походження, вiдомоï пiд iменем Роксолани”.

Дiвчинка, яку забрали вiд матерi, вiд коханого, з рiдноï землi, пройшла
життям, не зламавшись, не зрадивши свiй народ, протягом усього життя намагалася
покращити його становище.
Iсторичнi романи Павла Загребельного
Ї це Aрунтовнi розвiдки минулого Украïни, ïï героïв, подiй, це
сузiр’я яскравих постатей, особистостей. Торкаючись iсторiï конкретноï
людини, ïï душi, письменник додає яскраву картину життя, всю
багатограннiсть, складнiсть. Для самого автора цiкавiшi й ближчi натури сильнi й
вольовi, якi опираються недолi й прагнуть пливти у життi проти течiй, але за
покликом власноï душi.

Схожі твори: