Головна Головна -> Твори -> Екологiя моральностi чи моральнiсть екологiï? (Роздуми над твором I. Драча “Чорнобильська Мадонна”)

Екологiя моральностi чи моральнiсть екологiï? (Роздуми над твором I. Драча “Чорнобильська Мадонна”)Поема I. Драча “Чорнобильська Мадонна”
Ї це твiр, який читаєш з болем, твiр, що дає кожному з нас збагнути найболючiшi
проблеми нашого буття, нашоï духовностi, нашоï скорботи, долi
нашоï Украïни. Це твiр
Ї складний, метафоричний, багатопроблемний. Поет порушує у поемi полiтичнi,
екологiчнi, морально-етичнi, iсторичнi проблеми, спонукає нас до роздумiв над
нашим минулим i сучасним, закликає зупинитися, переосмислити все i жити, не
завдаючи шкоди навколишньому середовищу.
Над нашою Украïною 26 квiтня 1986 року нависла чорна хмара лиха. Це лихо

Ї радiацiя, небачене забруднення бiосфери, до появи мертвоï тридцяти
кiлометровоï зони. Атомний вибух негативно вплинув на все живе, показав, до
чого може призвести необачнiсть. Поет вiдкрито називає винуватцiв трагедiï:

Над тобою схилилась, полiтик,
Чи впiзнав ти цю матiр-вдову?
Iз мiльярдом поганьблених дiток
Вона долю несе свiтову?!
Чи впiзнав ти ïï, учений…
Їï погляд на тебе вогненний.
Око поета-мислителя бачить все. Своïм поетичним словом вiн охоплює всi
проблеми, вiдчутi ним, його близькими i друзями. Але, на жаль, наше суспiльство
не однорiдне: серед нас є i героï-пожежники, якi цiною свого життя рятували
людство, а є й такi, якi грабували покинутi села. I ця проблема теж знаходить
вiдображення в поемi I. Драча.
Чорнобиль… Полин-трава… Це, певно, вона дала назву стародавньому мiсту на
берегах Прип’ятi. Чорнобиль
Ї це нiби “чорний бiль”, якiй прийшов крiзь роки у прекрасне украïнське мiсто
i спустошив все живе, зранив землю i людей. Для людей цей край став мертвим, але
природа продовжує жити i далi. Вона мовчки страждає за помилки людей. Повертаються
у безлюдну зону птахи i дивуються, чому не чути людського гомону, чому тут немає
життя. У цiй мiсцевостi живуть лише здичавiлi тварини, навiюють тяжкi думки
безлюднi будинки.
Але не тiльки екологiчнi проблеми висвiтлив Чорнобиль. Чорнобиль духовний

Ї це теж екологiчна проблема, проблема екологiï душi людини. Може,
чорнобильська трагедiя не набула б такого розмаху, коли б тодi у державi не було
так багато брехнi. I тi, хто зобов’язаний був вчасно сказати людям правду, не
зробили цього, виявилися нечесними, чорними душею, бо думали не про людей, не про
майбуття, а про своï “кар’єри” i “премiï”
Ї у цьому трагедiя тогочасного суспiльства.
Чорнобиль
Ї це незагоювана рана на тiлi нашоï планети. Це наша украïнська i
свiтова трагедiя. I. Драч стверджує, що недбальство людське, глум, знущання з
природи, сучасна наука з ïï фантастичною, не завжди контрольованою
могутнiстю призвели до найбiльшоï атомноï катастрофи XX столiття.
“Ядерна чума” не обминула нiкого. Ще багато рокiв вона нагадуватиме про себе.

Берегти екологiю навколишнього середовища мусить кожний iз нас, як i дбати про
екологiю своïх вчинкiв, дiй i почуттiв. I. Драч переконує нас своïм
твором, що цi поняття невiддiльнi одне вiд одного.

Схожі твори: