Головна Головна -> Твори -> Сенс назви поеми I. Драча “Чорнобильська Мадонна”

Сенс назви поеми I. Драча “Чорнобильська Мадонна”Ось i прочитана поема I. Драча “Чорнобильська Мадонна”
Ї скорботна пiсня поета про вибух на Чорнобильськiй АЕС, що вразив усю планету.
Поема I. Драча викликала у мене i щемливий бiль, i роздуми над життям, його
проблемами, а головне
Ї вiдчуття вiдповiдальностi за все у цьому свiтi. А ще менi хотiлось вклонитись
низько до землi всiм тим, хто переживав тi страшнi днi у зонi атомного вибуху, i
тим, хто намагався вiдвернути бiду вiд iнших, тим Чорнобильським Мадоннам

Ї жiнкам, сестрам, матерям, яких так чи iнакше торкнулося це лихо.

“Чорнобильська Мадонна”
Ї чому так назвав свою поему I. Драч? Перш за все, менi так здається, метафоричний
свiтогляд поета на життєвi подiï вимагав пiдкреслення трагiзму
украïнськоï жiнки, i як у поемi, так i в самiй назвi, один образ

Ї iдеальний тип християнського мистецтва, а iнший
Ї зболений образ жiнки, яка пережила катастрофу, i не тiльки реальну, а i духовну.

Слово “мадонна” iталiйського походження, воно перекладається як “моя панi”,
“жiнка”. Iталiйське Вiдродження поглибило значення цього слова
Ї “Богородиця”, “жiнка-мати”, “жiнка з дитиною”.
У назвi поеми I. Драча використано образ Мадонни. Поет створює свою концепцiю
образу. У назвi поеми слово “чорнобильська” виступає протирiччям до слова
“мадонна”, бо без будь-яких пояснень зрозумiло, що в чорнобильськiй зонi не може
бути й мови про здорове i щасливе материнство. Ось оце поєднання того, що не
можна поєднати в назвi поеми, поглиблює трагiзм, пiдкреслює тi випробування, через
якi пройшла наша Украïна.
Тяжко пишу, зболено розмiрковую,
Словами гiркими наповнюю аркуш…
Поет бачить своïм завданням змалювати образ жiнки радiацiйноï зони, як
малювали мадонн вiд Рубльова до Леонардо да Вiнчi, бо “в кожного мадонна своя, i
сiя на столiття”. Через образи “Мадонни Атомного Вiку”, “Солдатськоï
Мадонни”, “Скiфськоï Мадонни” та “Хрещатицькоï Мадонни” поет прагне
показати багатоскладове життя украïнського суспiльства, з його найболючiшими
проблемами сучасностi
Ї вiд СНIДу до мародерiв-“христопродавцiв”, вiд духовного занепаду до
реальноï трагедiï.
Мати-заступниця, Берегиня життя на землi, матiр-страдниця, матiр-мучениця, що
всупереч своïм синам знаходить сили терпiти i перемагати, пройшовши через усi
катаклiзми, лишається незнищенною. I ïй
Ї поетове слово-плач над тими життєвими випробуваннями, через якi ïй довелось
пройти. I. Драч в образi “Чорнобильськоï Мадонни” уособлює здоровий,
цiлiсний дух, бо украïнський народ не раз доводив свою спроможнiсть бути
дужчим од напастей, що випадали на його долю. Показавши народну трагедiю вiд
“мирного атома”, поет схиляє голову перед жiнкою.
“Чорнобильська Мадонна” I. Драча
Ї це поетове “нi” атомному i духовному Чорнобилю. Образ Чорнобильськоï
Мадонни
Ї це образ Апокалiпсису, образ свiтовоï скорботи. Драчева Мадонна

Ї багатолика у своєму горi вiд “мирного атома”
Ї вона нiби розкладається на солдатську, хрещатицьку, скiфську. Чи простить вона
нам, нерозумним своïм дiтям, що допустили цю трагедiю:
Сiль пiзнання
Ї це плiд каяття…
Несе сива Чорнобильська мати
Цю планету… Це хворе життя.
Поет закликає берегти планету, берегти природу, щоб нiколи не повторився
Чорнобиль.

Схожі твори: