Головна Головна -> Твори -> Украïна в огнi – неприхована правда про вiйну

Украïна в огнi – неприхована правда про вiйнуОлександр Довженко в своєму “Щоденнику” записав: “Менi важко од свiдомостi, що
“Украïна в огнi”
Ї це правда. Прикрита i замкнена моя правда про народ i його лихо”. I сама назва
твору “Украïна в огнi” готує читача зустрiтися з трагедiєю народу, печаллю,
сумом i смертю.
Не можна спокiйно читати Довженкiв опис: “Високе полум’я гуло у саме небо,
трiщало, вибухало глухими вибухами, i тодi великi солом’янi пласти огню, немов
душi украïнських розгнiваних матерiв, лiтали в темному димному небi i згасали
далеко в пустотi небес… Горiло все… Усе гинуло…” I таких жахливих картин
пожеж у кiноповiстi багато, за ïх допомогою автор хоче показати страждання
своєï краïни, муку ïï синiв i дочок, трагедiю держави. “Свiте
мiй убогий! Де на тобi пролилося стiльки кровi, як у нас на Украïнi? Де
стiльки передсмертних крикiв, слiз, вiдчаю? Горе розлилося по недобитих вокзалах”,

Ї читаємо у кiноповiстi i бачимо сплюндровану землю, безутiшних матерiв та вдiв,
вiдчуваємо ïхнє горе.
“Украïна в огнi” не сподобалась Сталiну, бо в нiй
Ї розповiдь про вiйну, яка болем озивалася в серцi кожного, бо не спiвав О.
Довженко слави “батьковi народiв”, бо гiркими сльозами плакав над долею
украïнського народу. Жiночi образи твору символiзують долю Украïни,
розтерзаноï фашистами. А доля родини Лаврiна Запорожця
Ї це доля всього украïнського народу, мужнього, нескореного i
героïчного, адже навiть ворог високо цiнує мужнiсть цього народу.

О. Довженко, як безпосереднiй свiдок i учасник фронтового життя, усвiдомлюючи
руйнiвну суть вiйни i маючи генiальну здатнiсть оцiнювати реальну дiйснiсть у
нерозривнiй єдностi минулого з майбутнiм, засуджує вiйну i уславлює
народ-переможець, схиляється перед його мужнiстю i героïзмом. Кожним рядком
кiноповiстi вiн показує безглуздiсть вiйни та ïï жахливi наслiдки.
Читаючи твiр, переосмислюєш мудрi слова митця: “Багато благородноï працi,
багато ласки, добра i доброï згоди треба збагнути, знайти i принести в
життя, щоб загоïти якось душевнi калiцтва i рани людськi”.

Схожі твори: