Головна Головна -> Твори -> Трагедiйне звучання твору О. Довженка “Украïна в огнi”

Трагедiйне звучання твору О. Довженка “Украïна в огнi”Украïна в огнi”
Ї це кiноповiсть, у якiй О. Довженко показав трагiчнi сторiнки в iсторiï
Украïни, це протест людини, що пiднеслася над уламками зруйнованоï
краïни. Своïм твором автор закликає людей до мирного спiвiснування, вiн
нiби хоче крикнути “Нi!” вiйнi, яка стiльки горя завдавала нашим мiстам i селам.

Сироти i калiки, зруйнованi храми, спустошенi поля, понiвеченi людськi долi

Ї це те, чого завдала вiйна. У кiноповiстi багато лiричних вiдступiв, iз яких
яскраво постає сплюндрована рiдна земля: “О украïнська земля, як укривавилась
ти!” Автор малює страшнi картини “свiту у бою”: “Вовки в кущах, наïвшись
людського м’яса, припадали черевами до землi i волочились, гадячи ïï в
вiдчайдушному проклятому вовчому переляку”.
Трагедiя Украïни
Ї це насамперед трагедiя працьовитих i вiдважних, мужнiх i спiвучих, терплячих i
прекрасних украïнцiв. У центрi кiноповiстi
Ї життя родини Запорожцiв, яка уособлює долю всього народу. Багато горя завдала
ïм вiйна: не всi сини повернулися додому, трагiчно склалася доля
жiнок-полонянок.
Однiєю з найтрагiчнiших сторiнок твору є доля жiнки на вiйнi. Героïнi
“Украïни в огнi” Олеся Запорожець та Христя Хуторна пройшли через пекло
насильства i аморальностi з боку фашистiв, але залишилися морально чистими i
величними. Олесi належать пророчi слова: “Ми жiнки, Христе. Ми матерi нашого
роду. Треба все перенести, треба родити дiтей, щоб не перевiвся народ”. Олесi
вдалося втекти з поïзда, i хоч важко було, але зумiла пережити жахи вiйни,
знайти дорогу додому. Жiнка несе на своïх плечах тягар жорстокостi,
насильства, горя втрат рiдних i близьких людей.
О. Довженко, змальовуючи трагiчнi картини вiйни, показує ïï руйнiвницею,
великою руïною, що пройшла безжально Украïною. I люди не змiнюються в
мить випробувань, а розкриваються. Прихований егоïст, пiдлабузник, здирник
стає зрадником. Iз ненавистю показує Довженко голiв мiськрад, бездушних
воєнторгiвцiв, якi, рятуючись, кидали напризволяще свiй народ.
“Украïна в огнi”
Ї це незабутня iсторiя родини Запорожцiв. “Що смерть моя i смерть моïх дiтей?
I що моï мiзернi муки, коли зникають в небуття тисячi наших людей. Гинуть
родини, гинуть роди без числа i краю…”,
Ї думав Запорожець.
Вiрний iсторичнiй правдi, О. Довженко засуджує вiйну словами iталiйця Пальми: “В
цiй вiйнi не буде переможцiв i переможених, а будуть загиблi й уцiлiлi”. Кожним
рядком кiноповiстi автор показує трагiзм i безглуздiсть вiйни, ïï
жахливi наслiдки, оспiвує мужнiсть i вiдвагу воïнiв
Ї “героïв великого грiзного часу”, закликає боротися за мир.

Схожі твори: