Головна Головна -> Твори -> Павло Грабовський – спiвець трудового народу

Павло Грабовський – спiвець трудового народуI. Павло Грабовський
Ї поет-революцiонер, громадянин i патрiот. (Грабовський належить до плеяди поетiв
кiнця XIX сторiччя.)
II. Твори привертають увагу до iдейних i моральних проблем. (Вiршi “До матерi”,
“Сон”.)
III. П. Грабовський
Ї борець, який провiв 20 рокiв у тюрмах та засланнях за своï волелюбнi
погляди, боровся за щастя народу (“Не раз ми ходили в дорогу”).
IV. Поет вболiвав за долю своïх землякiв i чимало поезiй присвятив змалюванню
образiв трударiв (“Швачка”),
V. У творчостi поета провiдною темою є соцiально-визвольна боротьба в Росiï
кiнця XIX сторiччя.
VI. Автор у розробцi теми невiльного народу йшов за своïми попередниками

Ї Т. Шевченком, I. Франком, дiяльнiсть яких була для нього прикладом.

Схожі твори: