Головна Головна -> Твори -> Глазовий Павло БІОГРАФІЯ

Глазовий Павло БІОГРАФІЯ(народився 1922 року)
Народився в с. Новоскелюватка пiд Кривим Рогом. У 1940 р. пiсля закiнчення школи
служив в армiï, був на фронтi пiд час Другоï свiтовоï вiйни. Потiм
навчався в педагогiчному iнститутi, пiсля закiнчення якого працював у
гумористичному журналi “Перець”.
Письменник-гуморист. Видав 19 збiрок гуморесок. Активно публiкує твори у
перiодицi. Пише книжки i спецiально для дiтей (“Про вiдважного Барвiнка та
Коника-Дзвоника”, “Iванець-Бiгунець”, “Перченя” та iн.). Смiх творiв П. Глазового
спрямований проти рiзноманiтних вад та поганих людських звичок.
Чим подобаються менi байки сучасного письменника Павла Глазового?

Байки Павла Глазового дуже люблять у нашiй сiм’ï, а декiлька збiрок його
гумористичних творiв у родиннiй бiблiотецi навiть видiленi окремо. Ми ïх
часто читаємо, коли збираємося разом або коли до нас приходять гостi. Всi
захоплено i весело слухають дотепнi вiршi, гуморески, пародiï, сатиричнi
мiнiатюри, епiграми. Та менi найбiльше подобаються байки.
У них П. Глазовий використовує образи тварин, але за ними ми бачимо конкретних
людей з вадами ïх поведiнки. У байках можна зустрiти ледарiв, бездарних
“талантiв”, невихованих “розумникiв”, людей iз спотвореною мораллю та духовнiстю.
Скiльки байок
Ї стiльки й тем! Особисто менi дуже подобаються байки з циклу “Езопiвськi
усмiшки”, в яких подiï античного часу неначе перемiстилися на нашу
украïнську землю.
Iнколи героями байок поета стають окремi речi (“Байка про табличку”, “Причеп”) або
люди (“Тарас Бульба у Києвi”, “Руськомовний депутат” та iншi). Їх не можна читати
без смiху, але смiх цей
Ї не заради смiху, бо ним Глазовий карає суспiльнi вади. Вiн хоче, щоб люди
прагнули позбутися потворних рис. Байкар звертає нашу увагу на негативнi явища
сучасного життя, запрошує разом з ним поглузувати над ними i зробити власний
висновок.
Глазовий часто закiнчує свою байку повчальною мораллю, а кожний читач або слухач
прислухається до поради автора i обов’язково замислюється. Потiм вже нiколи не
повториш у власному життi такий самий або схожий вчинок, бо над ним сам же й
смiявся!
Менi подобається у байках П. Глазового все: i веселий смiх, i дотепнi висновки, i
проста народна мова. Вони захоплюють уяву своïми кумедними ситуацiями i мудро
вчать. Тому менi хочеться погодитися iз словами знаменитого гумориста:

Того, що в люди полетiло,
Уже назад не заберуть.

Схожі твори: