Головна Головна -> Твори -> М. Вороний

М. ВоронийЇ перший декларатор iдей i форм украïнського символiзму
Видатний письменник-новатор Микола Вороний у своïх поглядах неоднозначний.
Талановитий, неординарний майстер слова, вiн в украïнську лiтературу принiс
поетичнi шедеври. Микола Вороний був i критиком, i перекладачем, i
мистецтвознавцем. Саме вiн є одним з перших представникiв лiтературного напрямку

Ї символiзму, бо його поезiя
Ї це надзвичайна музикальнiсть, новi образи, новi мотиви.
Вороний
Ї справжнiй поет, бо вважає, що не має права бути осторонь реальноï
дiйсностi, бути байдужим до страждань свого народу:
О нi! Я, взявши в руки зброю,
Iду за генiєм до бою,
Рубаюсь з ворогом, спiваю,
В пiснях до бою закликаю
Всiх тих, що млявi та недужi,
Чи пiд укриттям сплять байдужi…
Так у вiршi “До моря” автор проводить паралель мiж морем i поетом, вказує на
зв’язок мiж ними: сила i таємничiсть.
Як ти
Ї неосяжне, хитке, таємниче
Як ти
Ї чарiвливе, як ти
Ї бунтiвниче,
Така ж i душа у спiвця;
Тому i до тебе вона так прихильна,
Що пут i кайданiв не зносить
Ї i вiльна,
Бурхає, як ти, без кiнця.
Тому марно звинувачували М. Вороного у декадентствi, були до нього
несправедливими, бо, як бачимо, вiн розумiв, що поет
Ї слуга народу, захисник його iнтересiв; творив для народу, подаючи йому надiю i
вiру.
У багатьох його поезiях бачимо образ знедоленоï батькiвщини, серце щемить вiд
болю, душа розривається, адже вiн мрiє бачити свою землю, рiдний народ вiльними:

О рiдна земле, люба моя нене!
Чому, припавши до твоïх грудей,
Я тiльки плачу, як дитя нужденне,
А сил не набираюсь, як Антей?
Чому надiя, що злетить до мене,
Щезає раптом геть з моïх очей?
Чому нараз я чуюся безсилий
I падаю, мов той Iкар безкрилий?
(“Мандрiвнi елегiï”)
Вершиною творчостi Вороного є поема “Євшан-зiлля”, у якiй письменник уславлює дух
непокори i свободи. У кожнiй людинi повинно бути найсвятiше почуття любовi до
рiдного краю, до своєï землi. У риторичному запитаннi вiн таврує тих, хто
вiдцурався свого роду, землi
Ї Украïни:
Де ж того євшану взяти,
Того зiлля-привороту,
Що на певний шлях направить,
Ї
Шлях у край свiй повороту?!
Вороний оригiнальний i своïми образами, i художнiм стилем. Його твори
хвилюють нас, чарують, бо є шедеврами украïнського символiзму.

Схожі твори: