Головна Головна -> Твори -> Порiвняльна характеристика образiв простоï сiльськоï дiвчини Устини та освiченоï панночки (за повiстю “Iнститутка”)

Порiвняльна характеристика образiв простоï сiльськоï дiвчини Устини та освiченоï панночки (за повiстю “Iнститутка”)Життєвi iдеали крiпачки та панночки. (Устина мрiє стати вiльною, а панночка

Ї розбагатiти за рахунок експлуатацiï селян-крiпакiв.)
II. Основнi риси характеру.
1. Повага Устини до простих людей i зневажливе ставлення панночки до бiдних.
(Устина щира i привiтна з подругами-крiпачками. Щиро спiвчуває Катрi,
заступається за стареньку бабусю, вiд’ïжджаючи до мiста, прощається з нею,
як iз рiдною матiр’ю. Допомагає i хазяйцi у мiстi. Панночка ж iз презирством i
зневагою ставиться до бiднiших за себе людей. Коли крiпаки лiкаря зустрiли
ïï хлiбом-сiллю, вона дуже розсердилася. Крiм ненавистi й
роздратованостi, нема нiяких почуттiв у панночки до крiпакiв.)
2. Доброзичливiсть Устини й безсердечнiсть та жорстокiсть панночки. (Устина
доброзичлива, лагiдна. Навiть свою мучительку не проклинає, а здивовано думає:
“Таке молоде, а таке немилосердне, Господи!” Панночка ж дуже жорстока, зла. Вона
знущається з Устини, б’є стареньку бабусю, примушує всiх тяжко працювати.)

3. Природний розум Устини й обмеженiсть панночки. (Устина неписьменна, але вона
спостережлива, умiє правильно робити висновки з побаченого чи пережитого.
Панночка ж навчалася в Iнститутi благородних дiвиць, але всi науки, за
ïï власним висловом, “в одно ухо впускала, а в друге-випускала”. Вона
нiчому не навчилася, коло ïï iнтересiв було обмежене трьома предметами:
музикою, танцями й французькою мовою. Розповiдь панночки про навчання справила
неприємне враження навiть на крiпачок, i вони роблять правильний висновок:
“…чого там панночки нашоï не навчено! А найбiльш, бачся, людей туманити!”)

4. Глибина й щирiсть почуттiв Устини й вередливiсть панночки. (Устина глибоко й
щиро кохає Прокопа. Потiшає в горi, допомагає зносити тяготи солдатського життя.
Сiм рокiв чекала вона чоловiка, нi на хвильку не забуваючи про нього. Протилежне
почуття у панночки. Щодня якiсь примхи. А одружившись iз лiкарем, не рахується з
його думкою, пiдкоряє його волю. Спостерiгаючи за ставленням панночки до лiкаря,
Устина зауважує: “Чудне панське кохання”.)
5. Ввiчливiсть Устини та грубiсть панночки.
III. Мова й портрет персонажiв як засiб характеристики. (Марко Вовчок,
домагаючись художньоï правди, показала величезний контраст мiж зовнiшнiстю
панночки та ïï характером, бо бачила красу людини в людяностi, щиростi,
доброзичливостi. Портрет же Устини повнiстю гармонує з ïï внутрiшнiми
якостями.)
IV. Ставлення автора до образiв Устини та панночки.

Схожі твори: