Головна Головна -> Твори -> Образи крiпакiв-протестантiв у творi Марка Вовчка “Iнститутка”

Образи крiпакiв-протестантiв у творi Марка Вовчка “Iнститутка”I. “Iнститутка”
Ї реалiстична повiсть про боротьбу крiпакiв за своє визволення.
II. Спiльнi риси селян-крiпакiв.
1. Прагнення до волi.
2. Смiливiсть, рiшучiсть, здатнiсть до протесту. (Прокiп до глибини душi вражений
соцiальною несправедливiстю, стає на шлях протесту проти сваволi помiщикiв, скоро
переходить до рiшучих дiй. Коли панночка вдарила бабусю i вхопила за волосся
Устину, терпець йому урвався. Прокiп ухопив знавiснiлу панночку за обидвi руки й
рiшуче заявив: “Годi, панi, годi!.. Цього вже не буде! Годi!” Вiн грiзно
застерiгає i пана, щоб той не пiдходив, бо вiдчував, що здатний вчинити розправу
над ненависними панами. Назар теж ненавидить панiв, хоче втекти звiдси. Втечу вiн
вважає єдиним способом здобуття свободи.)
3. Чеснiсть, щирiсть, почуття власноï гiдностi Назара та Прокопа. (В образах
селян втiлено типовi риси бiльш свiдомоï частини закрiпаченого селянства.)

III. Вiдмiннi риси селян-крiпакiв.
1. Звiльнення вiд крiпацтва шляхом боротьби проти гнобителiв. (Прокiп.)

2. “Мандрiвочка
Ї рiдна тiточка” для Назара.
3. Похмурiсть i мовчазнiсть Прокопа та жартiвливiсть Назара. (Щоденнi знущання
панночки над крiпаками впливають на Прокопа. Вiн глибоко переживає за долю
крiпакiв, за своє власне життя. “А Прокiп наче нiч темна ходить”, вiн усвiдомлює
необхiднiсть переходу до рiшучих дiй, але боïться за долю Устини. Саме це i
стримує його.
Назар в чомусь поступається Прокоповi. Вiн так вiдкрито не виступає проти панiв,
не заступається за дружину, не вiдстоює ïï право доглядати хвору
дитину.)

Схожі твори: