Головна Головна -> Твори -> Народнiсть творiв письменницi Марка Вовчка

Народнiсть творiв письменницi Марка ВовчкаI. Марко Вовчок (Марiя Олександрiвна Вiлiнська)
Ї видатна украïнська письменниця другоï половини XIX столiття.

II. Життя селянства за часiв панщини у творах Марка Вовчка.
1. Популярнiсть творiв Марка Вовчка (пiднесення питань боротьби проти крiпацтва;
створення реалiстичних оповiдань i повiстей; широке використання
антикрiпосницькоï народноï поезiï).
2. Динамiка образу крiпака-селянина в творах Марка Вовчка (в перших оповiданнях
жiнка-крiпачка тiльки мрiє про волю; в останнiх
Ї крiпаки вiдкрито виявляють протест проти гноблення).
3. “Народнi оповiдання”
Ї перша книга письменницi
Ї велика подiя в лiтературному життi (майстерне змалювання безправних крiпакiв;
центральна постать творiв
Ї жiнка-крiпачка; козачка, Горпина, Одарка
Ї живi реалiстичнi образи; тяжке життя крiпачок; непосильна праця, хвороби,
розлучення з чоловiками i дiтьми, божевiлля, великi страждання; загибель у тяжких
умовах).
4. Оповiдання “Ледащиця”
Ї новий етап у творчостi письменницi (боротьба героïнi за свою волю аж до
загибелi; невимовна жадоба Настi до волi; звiстка про волю перед смертю
героïнi; втiлення в образi Настi прагнення народу до кращого життя).

5. Повiсть “Iнститутка”
Ї “найкраща перлина украïнськоï лiтератури” (показано наростання
народного гнiву, стихiйного протесту проти гнобителiв; виправдовування
письменницею волелюбних вчинкiв крiпакiв (Про-кiп заступається за Устину; Назар
тiкає вiд панiв; Катря вiдкрито виявляє гнiв проти панiв); найповнiше розкриття
iдеï розкрiпачення селян).
III. Доля жiнки
Ї одна з головних тем творчостi Марка Вовчка.

Схожі твори: