Головна Головна -> Твори -> Моï почуття пiсля прочитання усмiшок Остапа Вишнi

Моï почуття пiсля прочитання усмiшок Остапа Вишнi“Мабуть, iз часiв Котляревського не смiялась Украïна таким життєрадiсним,
таким iскрометним сонячним смiхом, яким вона засмiялась знову в прекраснiй
творчостi Остапа Вишнi”,
Ї писав Олесь Гончар.
Саме в усмiшках найповнiше виявилася чиста, щедра i весела душа письменника.
Героï оповiдок
Ї мисливцi-невдахи i фантазери, добродушнi, щирi селяни. I майже в кожному творi
присутнiй мудрий i дотепний, усмiхнений та iронiчний оповiдач, який уособлює
позицiю автора, пiдкреслює єднiсть автора з його героями.
Оповiдач в усмiшках Остапа Вишнi
Ї людина життєлюбна, оптимiстично настроєна. Вiн передає ставлення автора до
всього, про що розповiдається у творах.
Оповiдач неабиякий фiлософ, начитана людина, адже знає творчiсть Антуана де
Сент-Екзюперi, читав “Маленького принца”. З любов’ю i захопленням малює вiн
серпневий зорепад i нiчне небо: “Швиргається вгорi якийсь космiчний хлопчисько
зорями, залишаючи в чорно-синiй безоднi золотi смуги…” До живоï природи
оповiдач ставиться особливо трепетно, персонiфiкує ïï: “До озерця ви
пiдходите вже тодi, коли качВ украïнськiй лiтературi особливе мiсце посiдає Остап Вишня: “Вiн свiтив, як
сонце, до нього люди тяглись, як до сонця”,
Ї написав Максим Рильський; його творчiсть вiдзначається глибоким лiризмом i
м’яким гумором.
Менi дуже подобаються “Мисливськi усмiшки” Остапа Вишнi. У них описується чарiвна
природа, возвеличуються кращi людськi риси характеру. Я захоплююсь майстернiстю
письменника в звичайному листочковi розкрити цiлий свiт з його радощами i болями,
надiями i розчаруваннями. “Мисливськi усмiшки” надзвичайно привабливi, бо в них
поєдналися народнi анекдоти i пейзажна лiрика в прозi, бо героями усмiшок є люди
красивi, правдивi, рiдкiсноï вдачi. На полювання вони виходять не для того,
щоб убити, а щоб помилуватися природою, уникнути ïï знищення, зберегти
для майбутнiх поколiнь.
У “Щоденнику” Остапа Вишнi вiд 23 сiчня 1952 року є такий запис: “ïздили
полювати… I як радiсно, що я нiчого не вбив!” Таким же мисливцем є i герой
усмiшки “Вальдшнеп”. Вiн не може полювати на вальдшнепiв пiд час ïхнього
парування, бо завжди згадує своє перше кохання, не може полювати i восени, коли
вся природа повiльно засинає, щоб не примножувати смерть у природi.

Усмiшка “Каченята плачуть” вчить любити свою рiдну землю, край, де народився i
вирiс. Селезня Остап Вишня надiлив патрiотичними рисами. Птах поселився бiля
Києва, де глибокий Днiпро, сине небо i зеленi очерети. Та приходять браконьєри, i
гине качечка, i пiд загрозою життя малят. Селезень вимагає, щоб браконьєри
виправили те, що накоïли: “Хай отi два, що вбили мою качку, хай по черзi
приходять, сiдають на моє гнiздо й вилуплюють менi каченята…”
Любов до батькiвщини, ментальнiсть нашого народу вдало передано у творi “Зенiтка”.
Комiчнi “сраженiя” дiда Свирида з покiйною дружиною Лукеркою
Ї шедевр розповiдi. Смiх викликають i незвичайнi ситуацiï, в якi потрапляє
дiд Свирид, i доречно вжита вiйськова термiнологiя. Неможливо читати “Зенiтку” без
смiху, без усмiшки.
Отже, пiсля прочитання усмiшок Остапа Вишнi у мене виникає почуття гордостi, що у
нашiй лiтературi є такий письменник, твори якого викликають доброзичливий смiх,
змушують замислитися над тими чи iншими проблемами, допомагають сприймати
серйозне в життi з усмiшкою.и “повиключали мотори”, почистили зуби, зробили на
нiч фiзкультурну зарядку з холодним обтиранням, i, поклавши на водянi лiлеï
голови, полягали спать…”. Ласкавими, пестливими словами розповiдає оповiдач про
красу природи в “Мисливських усмiшках”, нiжно називає птахiв та звiрiв:
перепiлочка, веприк, лисичка, дає ïм яскравi i точнi характеристики.
“Мисливськi усмiшки” Остапа Вишнi
Ї це своєрiдна поетична зооенциклопедiя рiдного краю.
Оповiдач усмiшок
Ї людина з нiжним серцем, чий внутрiшнiй свiт розкривається завдяки численним
лiричним вiдступам. З любов’ю до природи, з повагою до читачiв виступає оповiдач.
Вiн вчить не полювати, а охороняти усе живе, вiн примушує замислитися над нашим
ставленням до навколишнього середовища, виховує почуття любовi до рiдноï
землi.
У “Зенiтцi” оповiдач веде дiалог з дiдом Свиридом, захоплюється його мужнiстю,
пiдводячи нас до висновку про непереможнiсть нашого народу.
Тонкий гумовi, любов до природи, до людей наскрiзно проймають твори Остапа Вишнi.
Його смiх не ображає, а вилiковує, виховує людину. I в цьому допомагає нiжнiсть,
душевнiсть i поетичнiсть оповiдача усмiшок.

Схожі твори: