Головна Головна -> Твори -> Образ оповiдача в усмiшках Остапа Вишнi

Образ оповiдача в усмiшках Остапа Вишнi“Мабуть, iз часiв Котляревського не смiялась Украïна таким життєрадiсним,
таким iскрометним сонячним смiхом, яким вона засмiялась знову в прекраснiй
творчостi Остапа Вишнi”,
Ї писав Олесь Гончар.
Саме в усмiшках найповнiше виявилася чиста, щедра i весела душа письменника.
Героï оповiдок
Ї мисливцi-невдахи i фантазери, добродушнi, щирi селяни. I майже в кожному творi
присутнiй мудрий i дотепний, усмiхнений та iронiчний оповiдач, який уособлює
позицiю автора, пiдкреслює єднiсть автора з його героями.
Оповiдач в усмiшках Остапа Вишнi
Ї людина життєлюбна, оптимiстично настроєна. Вiн передає ставлення автора до
всього, про що розповiдається у творах.
Оповiдач неабиякий фiлософ, начитана людина, адже знає творчiсть Антуана де
Сент-Екзюперi, читав “Маленького принца”. З любов’ю i захопленням малює вiн
серпневий зорепад i нiчне небо: “Швиргається вгорi якийсь космiчний хлопчисько
зорями, залишаючи в чорно-синiй безоднi золотi смуги…” До живоï природи
оповiдач ставиться особливо трепетно, персонiфiкує ïï: “До озерця ви
пiдходите вже тодi, коли качки “повиключали мотори”, почистили зуби, зробили на
нiч фiзкультурну зарядку з холодним обтиранням, i, поклавши на водянi лiлеï
голови, полягали спать…”. Ласкавими, пестливими словами розповiдає оповiдач про
красу природи в “Мисливських усмiшках”, нiжно називає птахiв та звiрiв:
перепiлочка, веприк, лисичка, дає ïм яскравi i точнi характеристики.
“Мисливськi усмiшки” Остапа Вишнi
Ї це своєрiдна поетична зооенциклопедiя рiдного краю.
Оповiдач усмiшок
Ї людина з нiжним серцем, чий внутрiшнiй свiт розкривається завдяки численним
лiричним вiдступам. З любов’ю до природи, з повагою до читачiв виступає оповiдач.
Вiн вчить не полювати, а охороняти усе живе, вiн примушує замислитися над нашим
ставленням до навколишнього середовища, виховує почуття любовi до рiдноï
землi.
У “Зенiтцi” оповiдач веде дiалог з дiдом Свиридом, захоплюється його мужнiстю,
пiдводячи нас до висновку про непереможнiсть нашого народу.
Тонкий гумовi, любов до природи, до людей наскрiзно проймають твори Остапа Вишнi.
Його смiх не ображає, а вилiковує, виховує людину. I в цьому допомагає нiжнiсть,
душевнiсть i поетичнiсть оповiдача усмiшок.

Схожі твори: