Головна Головна -> Твори -> Мiсце творчостi В. Винниченка в украïнському лiтературному процесi

Мiсце творчостi В. Винниченка в украïнському лiтературному процесiI. Трiумфальний прихiд Володимира Винниченка в украïнську лiтературу. (Пiсля
виходу першого ж оповiдання “Краса i сила” творчiсть В. Винниченка була помiчена i
вiдзначена Iваном Франком i Лесею Украïнкою. Iван Франко писав, що серед
млявоï, малосилоï, ординарноï генерацiï сучасних
украïнських письменникiв “раптом виринуло щось таке дуже рiшуче, мускулисте
i повне темпераменту”. А Леся Украïнка вiдгукувалася так: “Тiльки талант може
створити цi живi фiгури, цi природнi дiалоги й, особливо, цю широку, яскраву
картину ярмарку, на тлi якого вiдбуваються дiï героïв”.)

II. Володимир Винниченко
Ї натура титанiчного духу й грандiозного творчого потенцiалу.
1. Новаторство В. Винниченка. (Уже першi друкованi твори показали, що В.
Винниченко як письменник має глибоку культуру i надзвичайно розвинене соцiальне
чуття. Вiн помiчав прихованi для iнших конфлiкти, вихоплював iз життя яскравi
типажi, якi представляли рiзнi верстви суспiльства. Мова багатьох його
героïв така, яка була у життi: безкультурний, скалiчений суржик. Якою була
культура, доба, така й мова, такi й героï.)
2. Творча продуктивнiсть В. Винниченка. (В. Винниченко багато пише i часто
друкується. Дiапазон його творчостi надзвичайно великий: оповiдання, повiстi,
романи, п’єси, публiцистика… Про нього i його твори скрiзь говорять; його п’єси
ставлять в Украïнi, Росiï та за кордоном; статтi викликають суперечки.)

3. Вплив творчостi Володимира Винниченка на лiтературний процес в Украïнi.
(Письменник вимушений був жити в емiграцiï, проте в Украïнi
продовжували виходити друком його книжки. Вiн чекав часу, коли нацiя набере
сили, стане на ноги i самостiйно прийматиме рiшення. А тим часом писав, творив i
вiрив, що це необхiдно.
Для молодих митцiв, якi приходили в украïнську лiтературу, Винниченко був
прикладом того, як треба ставитися до творчостi, якi треба вибирати теми i як
правильно розставляти акценти. Багатьох вiн примушував замислитися про цiннiсть
написаного слова.)
III. Володимир Винниченко
Ї володар душ наступних поколiнь. (Проза Володимира Винниченка була народжена
фантазiєю художника динамiчного XX столiття. Вiн блискавкою увiрвався в
лiтературу, каменем упав у тихi води залюбленоï в красу Украïни
поезiï i прози, i вiд того удару пiшли одна за одною хвилi, якi будили
напiвсонне письменство. В. Винниченка називали своïм навчителем Остап Вишня,
Григорiй Косинка, Валерiян Полiшук, його впливу зазнали всi вiдомi украïнськi
прозаïки пiзнiших часiв.)

Схожі твори: