Головна Головна -> Твори -> Двi вiри – селянина Мирона Катранника i бiльшовика Григорiя Остроходiна (за романом “Жовтий князь”)

Двi вiри – селянина Мирона Катранника i бiльшовика Григорiя Остроходiна (за романом “Жовтий князь”)Роман В. Барки “Жовтий князь”
перший в украïнськiй лiтературi великий прозовий твiр про голодомор 1933
року. (Василь Барка
украïнський письменник. Переживши страшнi роки голодомору 1933 року, пiсля
емiграцiï за кордон написав роман “Жовтий князь” про цi страшнi подiï.
Назва роману символiчна: образ Жовтого князя
це образ демона зла, який завдає руйнацiï i спустошення, смертi.)

II. “Жовтий князь” В. Барки
вiдверта розповiдь про трагедiю голодомору 1933 року.
1. Важке становище украïнського селянина пiсля революцiï i
громадянськоï вiйни. (В. Барка у своєму романi наочно показує, яким було
життя, за яке боролися у роки революцiï i громадянськоï вiйни. Зi змiною
влади селяни не стали жити краще, а навпаки, опинилися в катастрофiчному
становищi i втратили вiру.)
2. Двi вiри
Мирона Катранника i бiльшовика Григорiя Остроходiна. (Мирон Катранник i Григорiй
Остроходiн уперше зустрiлись на лекцiï в сiльрадi. Перша думка Мирона
Даниловича про Остроходiна: “Страшний, ох, страшний! Переступить хоч закон, хоч
що!” Так i сталося. Родина Катранника
це щирi, людянi, чеснi, працьовитi селяни. Мирон вiрив, що революцiя змiнить
життя селян на краще. Антиподом йому виступає Григорiй Остроходiн

палкий комунiст, що думає, як би прислужитися владi. Вiн вiрить у владу, якiй
потрiбнi вiдданi ïй люди, а не народ.)
3. Образ “жовтого князя”
це образ всепоглинаючоï тоталiтарноï системи. (Роман В. Барки “Жовтий
князь”
це болюча правда про тоталiтарну бiльшовицьку систему влади, яка знищує все
гуманне, людяне, яка вбиває вiру в людей.)
III. Роман В. Барки “Жовтий князь”
роман-реквiєм по жертвах голодомору 1933 року. (Американський вчений Конквест
Роберт у книзi “Жатва скорби” наводить данi, що в перiод з 1930 до 1937 року
загинуло 11 мiльйонiв селян, а ще 3,5 мiльйона були заарештованi i згодом померли
в зонах. Iз них 5 мiльйонiв селян загинули вiд голоду 1932
1933 рокiв в Украïнi. Роман В. Барки
це реквiєм по загиблих i осуд системи, яка це породила.)

Схожі твори: