Головна Головна -> Твори -> “Тигролови” I. Багряного як пригодницький роман

“Тигролови” I. Багряного як пригодницький романРоман I. Багряного “Тигролови” написано 1944 року в Нiмеччинi. Це був перший
прозовий твiр, написаний в емiграцiï, який розповiв про страшнi часи
сталiнщини, радянську систему влади.
В основу роману покладено подiï тих часiв, коли автор перебував на засланнi
на Далекому Сходi. Сюжет твору побудований на “полюваннi” майора НКВС Медвина за
гордим хлопцем з Украïни Григорiєм Многогрiшним. Доля Григорiя

Ї це напружена, гостросюжетна розповiдь автора.
Пригоди головного героя, його мандри тайгою, переслiдування його владою, велике i
сильне кохання
Ї це уособлення любовi до свого народу, його лицарськоï вдачi.

За жанром “Тигролови”
Ї це романтичний твiр з елементами пригодницького жанру.
Багато пригод пережив Григорiй Многогрiшний, але був щасливий, бо бачив не тiльки
погане, а i хороше в життi, зустрiв своє кохання. Боротьба добра зi злом в долi
головного героя робить твiр цiкавим, захоплюючим.
Роман “Тигролови” можна умовно подiлити на двi частини: Григорiй

Ї в’язень, що прагне втекти, але не скоритись ворогу, i життя Григорiя в
украïнськiй родинi вигнанцiв. Сюжет твору складається i з розповiдей iз
сивоï давнини, i з правдивого зображення дiйсностi часiв сталiнщини. I.
Багряному вдалося тримати читача в постiйному напруженнi: а що ж буде далi?
Вражає i сила волi головного героя, який не один раз перемагав смерть. Особливо,
коли в тайзi, переслiдуваний, лежав майже непритомний, до краю вимучений втiкач,
який зумiв ще i вбити ведмедя, i врятувати дiвчину
Ї дiвчину своєï долi.
Отже, динамiчний сюжет, пригоди i мандри героïв свiтом, красиве i величне
кохання, яке, не дивлячись на життєвi труднощi, допомагає героям жити i
перемагати
Ї у цьому популярнiсть роману i захоплення ним.

Схожі твори: