Головна Головна -> Твори -> Iсторiя родини Сiркiв в романi I. Багряного “Тигролови”

Iсторiя родини Сiркiв в романi I. Багряного “Тигролови”I. Роман I. Багряного “Тигролови”. (Роман написано 1944 року, в основу покладено
автобiографiчнi подiï: вiдбування заслання на Далекому Сходi, Григорiй
Многогрiшний має багато багрянiвських рис характеру.)
II. Украïнський свiт на Далекому Сходi. (Далекий Схiд
Ї це мiсце заслання всiх iнакомислячих i переслiдуваних. Це мiсце, куди виселяли
розкуркулених селян.)
1. Родина Сiркiв
Ї родина украïнських переселенцiв. (Сiрки
Ї нащадки запорiзьких козакiв, якi намагалися створити там власну державу для
переселенцiв з Украïни. Сiрки
Ї справжнi господарi, носiï культури наших далеких предкiв.)

2. “Зелений Клин”
Ї украïнський острiвець у тайзi. (Родина Сiркiв вела своє господарство,
дотримувалась украïнських звичаïв i традицiй. Це гордi i мужнi люди.
Вони виловлюють у тайзi тигрiв, тому i називають ïх тигроловами. Назва ця
символiчна, бо тигролови I. Багряного
Ї це украïнцi, якi протистоять силi зла.)
3. Основнi риси характерiв членiв родини. (Сiрки вiд своïх пращурiв зберегли
духовну незалежнiсть, гiднiсть, моральне здоров’я. Вони жили за старими звичаями,
пiдтримували традицiï предкiв. Стосунки в родинi будувались на любовi,
взаєморозумiннi, взаємоповазi.)
4. Жiнки родини
Ї берегинi домашнього вогнища. (Мати та дочка
Ї уособлення добра, краси, злагоди. Наталка
Ї смiлива, горда, мужня i рiшуча. Вона не боïться тайгових труднощiв. Вона
здатна пожертвувати своïм життям заради коханого. Наталка I. Багряного
продовжує галерею жiночих образiв, сильних i рiшучих, здатних вершити великi
справи.)
III. “Смiливi завжди перемагають”. (I. Багряний завжди боровся проти того, щоб у
людинi жив страх, щоб народ був рабом, щоб жити в неволi i мовчати. Такi i
героï його творiв. Письменник вiрив, що настане час, коли його Батькiвщина
буде незалежною суверенною державою.)

Схожі твори: