Головна Головна -> Твори -> Чи завжди смiливi мають щастя?

Чи завжди смiливi мають щастя?(за романом Iвана Багряного “Тигролови”)
“Лiпше вмирати бiжучи, нiж жити гниючи”,
Ї ось життєве кредо сильноï людини. Таким постає перед нами зi сторiнок
вражаючого пригодницького роману “Тигролови” Григорiй Многогрiшний. Iван Багряний,
автор цього твору, переконує читачiв, що за будь-яких обставин людина повинна
залишатися людиною, бо вона народжена для щастя й добра. I природнi стихiï, i
свавiлля тоталiтарного режиму, i лють людолова
Ї все можна витримати, все перемогти, якщо надихаєшся могутньою волею до життя,
гiдного людини.
Ми бачимо Григорiя у рiзних екстремальних ситуацiях. Iнколи здається, що його муки

Ї на гранi можливого! Але незбориме бажання жити додає сили правнуковi славного
украïнського гетьмана Дем’яна Многогрiшного. I тому цей молодий “тигр”, не
приручений до покори тоталiтарнiй системi, перемагає, бо у шаленому полюваннi на
його волю непохитно вiрить: вiн
Ї не нуль в iсторiï, його душа не озвiрiла, не захлинулася ненавистю до
людей. Ми iз захопленням розумiємо, що людяне серце юнака здатне спiвчувати,
спiвпереживати i твердо вiрити: чесна людина може кинути виклик цiлiй нищiвнiй
системi та вистояти у цьому двобоï.
Та чи щасливий сам Григорiй у такiй запеклiй боротьбi, у таких нелюдських
випробуваннях? Чи не краще було б, як тисячi iнших, змиритися, не пiддавати
смертельному ризику своє i так уже надломлене життя?.. Але хiба можна було б тодi
те невольницьке iснування називати життям? I хiба людина може бути щасливою за
таких умов? Нi! Iван Багряний, який сам усе життя вiрив у трiумф людськоï
гiдностi, йдучи над прiрвою, проголошує аксiому: “Смiливi завжди мають щастя”, як
мав його Григорiй Многогрiшний, що не скорився жахливим обставинам, а “стрибнув у
певну смерть, але не здався”.
…Сьогоднi, коли наш народ зазнає чималих труднощiв у вiдбудовi незалежноï
держави, до нас повертаються iмена тих, хто пройшов довгий шлях вiд забуття до
безсмертя. Повертаються, щоб пiдтримати i надихнути, щоб своïми творами
довести: щастя
Ї це життя, повноцiнне й вiльне. А воля виборюється тiльки чесними i смiливими
вчинками.
Тому i знак тотожностi мiж благородною смiливiстю та щастям, на мою думку, є
незаперечним.

Схожі твори: