Головна Головна -> Твори -> Творчість і світогляд французьких символістів

Творчість і світогляд французьких символістівСимволізм – Одне з відгалужень модернізму, що виникає у Франції в 70-х роках XIX ст. У творах символістів конкретний художній образ перетворюється на багатозначний символ. Також серед рис цього напрямку можна назвати: бунт проти досить консервативною і регламентованої та суспільної моралі; захоплення витонченою формою, відмова від прямих однотипних змістів; увагу до містичного, несвідомого, до нових тем, до особливостей людського сприйняття, певної містичної складової цього сприйняття; погляди щодо повсякденного матеріального буття, відродження віри у філософські ідеї Платона (щодо існування світу речей і світу ідей); використання міфологічних образів, складних образів-символів, інтерпретація і переосмислення давніх сюжетів і мандрівних притчового образів. Основоположником символізму, вважається Ш. Бодлер. Найвідомішими представниками французького символізму є Поль Верлен, Артюр Рембо, Стефан Малларме.
Символізм у французькій літературі. І. П. Верлен. Свої художні принципи поет декларує у творі «Мистецтво поезії». Це неоднозначність, багатошаровість змістів:
• Цінуючи слова як можна суворіше,
• Люби в них дивні риси.
• Ах, пісні п’яною що дорожче,
• Де точність з хиткість злиті!
Прагнення до півтонів, Бажанням уникнути однозначних оцінок, чорно-білих фарб:
Одні відтінки нас полонять,
• Не фарби: колір їх дуже строгий!
• Ах, лише відтінки поєднують
• Мрію з мрією і з флейтою ріг.
Стефан Малларме втілює у своїх творах основні принципи символізму: поезія стає так само розпливчатою, образи – Символічними і неоднозначними, ефект і враження стають важливіше, ніж реалістичне зображення об’єкта, який викликає ці враження. Розбіжностей Матеріальне і Ідеї частково відображаються в поезії «Блакить». Крім того, у творчості як С. Малларме, так і інших символістів, часто зустрічається мотив уподібнення поезії музиці, старанню синтезувати види мистецтва в поетичному творі.

Схожі твори: