Головна Головна -> Твори -> Тематично-стильові особливості і поетика українських народних балад

Тематично-стильові особливості і поетика українських народних баладI. Балади — найдавніший жанр усної народної творчості. (У сиву давнину балади-пісні супроводжувалися ритмічними танцями. З часом на перший план вийшли епічність і драматизм оповіді. В основі сюжету балади лежать незвичайні, фантастичні події, а дійові особи, як правило, — прості люди.)
II. Основні риси, що відрізняють баладу від інших жанрів фольклору.
1. Форма балади. (Формою балада подібна до ліричної пісні, але, на відміну від пісні, у ній є сюжет, в якому відтворюються вчинки героя, його стосунки з іншими людьми. У баладі може бути кілька дійових осіб, стосунки між
, якими розкриваються за законами епосу.)
2. Трагізм балад. (Балада — це сумовита лірично-епічна пісня. У ній розповідається про надзвичайні події, героїчні випадки, відбувається гостре протистояння добра і зла. Балада — це епос нещасливих доль. Визначальна риса цього жанру — драматизм.)
3. Реалістичність балад. (У баладах фантастичне поєднується з реальним. Події, згадані в баладі, відбуваються не в сиву давнину, а зовсім недавно, і всі вони потенційно можливі. Персонажі балад — не казкові герої, а реальні люди. Тут відсутня ідеалізація героїв, гіперболізація їхніх рис чи здібностей.)
III. Художньо-поетичні засоби балад. (У баладах використовуються метафори, епітети, порівняння, художня тавтологія, синонімічні пари. Характерним є часте вживання пестливих слів, які передають глибокі ніжні почуття героя, його романтизм. Часто зменшувально-пестливі форми слів зворушують читачів до сліз.)

Схожі твори: