Головна Головна -> Твори -> Трагедiя однiєï селянськоï родини як частка трагедiï всiєï украïнськоï нацiï (за романом У. Самчука “Марiя”

Трагедiя однiєï селянськоï родини як частка трагедiï всiєï украïнськоï нацiï (за романом У. Самчука “Марiя”
. Iсторiя написання твору У. Самчука. (Роман-хронiка У. Самчука “Марiя” вiдтворює
найскладнiшi етапи iсторiï перших десятирiч XX столiття
Ї революцiя 1905 року, iмперiалiстична вiйна 1914 року, революцiя 1917 року,
громадянська вiйна, голодомор 1932
Ї1933 рокiв. Автор показав, як цi iсторичнi подiï вплинули на життя жiнки з
iм’ям Божоï Матерi, як трагiчно змiнили це життя.)
II. Глибокий сум У. Самчука за долю Украïни.
1. Символiка роману. (Образ Марiï
Ї символ багатостраждальноï матерi-Украïни. Марiя уособлює страждання
всiх матерiв Украïни, якi жили в той час.)
2. Життя однiєï родини та ïï трагедiя за часiв тоталiтарноï
радянськоï системи. (Життя Марiï нiколи не було легким: з 6 рокiв

Ї сирота, у 9 рокiв
Ї наймитування, потiм
Ї замiжжя з нелюбом, смерть дiтей, кохання до Корпiя i доля ïхнiх дiтей:
Демка, Лаврiна, Максима i Надiйки.)
3. Трагедiя колективiзацiï украïнського села. (Насильницька
колективiзацiя, коли забирали все: молотарки, худобу, коней, землю, хлiб, коли
заганяли всiх до колгоспiв, коли знищували врожаï
Ї це трагедiя для селянина.)
4. Доля членiв родини Марiï. (Корнiй
Ї працьовитий бiдний селянин; дочка Надiя одружується iз колишнiм матросом
Архипом, теж iз бiдноï родини; Демко
Ї загинув на фронтах iмперiалiстичноï вiйни; Лаврiна репресовано, а Максим
вiрно служить новiй владi. Загинули всi дiти, Корнiй вбиває Максима, який
вiдступився вiд роду, i сам iде вмирати в поле iз старим собакою. Нарештi, вмирає
i сама Марiя. Весь рiд Марiï загинув. Такий трагiчний кiнець

Ї наслiдок глибокого болю письменника за майбутнє Украïни.)

III. У. Самчук
Ї украïнський Гомер XX столiття. (Виходець iз селянськоï родини, Улас
Самчук за життя став класиком художньоï розповiдi про украïнське село, з
його iсторiєю i майбутнiм. Тетралогiя “Волинь”, роман-хронiка “Марiя”, трилогiя
“Ост”, роман “Кулак”
Ї це правдивi картини з життя украïнського селянства. За титанiчний шлях
письменника в украïнськiй лiтературi його називають “украïнським Гомером
XX столiття”.)


Схожі твори: